Politică de confidențialitate

WINE 4 SKIN/VAZANTORUL – WINE 4 SKIN este o linie de business a VANZATORULUI DOMENIILE LA MIGDALI SRL, cu sediul in Sat Valea Scheilor, Comuna Calugareni, Nr. 83, Corp C7, Județ Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/657/2017, avand CUI 37313180, organizata in baza legii romane.

WINE 4 SKIN depune toate eforturile pentru a va asigura ca va protejeaza si va respecta confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin luarea masurilor necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal, inclusiv masurile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 („GDPR”) si Legea 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Aceasta sectiune are rolul de a va informa cu privire la categoriile de date cu caracter personal pe care VANZATORUL, in calitate de OPERATOR, le colecteaza cu privire la dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, atunci cand interactionati cu site-ul www.wine4skin.ro

In temeiul Regulamentului, WINE 4 SKIN este operator de date cu caracter personal, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.

Informatiile introduse in bazele de date WINE 4 SKIN sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, fiind organizate separat de orice alte directii de business ale societatii DOMENIILE LA MIGDALI SRL. In prelucrarea datelor cu caracter personal, OPERATORUL va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Nici un transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal;

Categoriile de date cu caracter personal pe care OPERATORUL le prelucreaza depind de modul in care persoana vizata interactioneaza cu Site-ul si includ informatii furnizate voluntar: numele si prenumele persoanei vizate, domiciliu (adresa postala pentru livrare), adresa de email,  numar de telefon – date furnizate direct si adresa IP – date furnizate indirect. Nu prelucram date sensibile, asa cum sunt definite in Regulamentul General privind Protectia Datelor. De asemenea, nu dorim sa prelucram date ale persoanelor care nu au capacitatea juridica de a utiliza site-ul sau de a contracta in vederea achizitionarii de produse cosmetice;

WINE 4 SKIN  aduce la cunostinta faptul ca enumerarea categoriilor de date din cadrul politicii de confidentialitate este pur exemplificativa si ca in raport de serviciul angajat de client, OPERATORUL colecteaza numai acele date personale minime necesare indeplinirii scopurilor/activitatilor realizate de WINE 4 SKIN ;

OPERATORUL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul Site-ului, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite/operatorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele OPERATORULUI (furnizor servicii website, furnizor hosting, contabilitate etc) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a OPERATORULUI sau a angajatilor acestuia.  Angajatii autorizati, imputernicitii si orice alta entitate care ar putea primi date personale cu caracter personal apartinand OPERATORULUI depun toate diligentele in vederea protejarii datelor cu caracter personal colectate prin intermediul www.wine4skin.ro si transmise de catre OPERATOR;

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate de catre Client, avute in vedere si urmarite de catre WINE 4 SKIN  cu respectarea temeiurilor legale de prelucrare sunt urmatoarele:

Interesul legitim al operatorului: navigarea pe Site/explorarea produselor din magazinul online de produse cosmetice;
Executarea contractului la distanta: plasarea comenzilor/confirmarea comenzilor/expedierea comenzilor si retururilor;
Executarea contractului la distanta: plata pretului aferent unui produs;
Furnizarea serviciului/informatiilor solicitate: contactarea persoanei vizate cu privire la solicitarea comunicata prin intermediul formularului de contact;
Furnizarea serviciului/informatiilor solicitate: contactarea persoanei vizate cu privire la solicitarea comunicata prin intermediul adresei de e-mail de contact pusa la dispozitie de OPERATOR;

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, invitam persoana vizata sa parcurga in integralitate Politica de Cookies;

Folosirea, inclusiv vizitarea si achizitionarea produselor cosmetice sau dupa caz, completarea formularelor specifice de pe site-ul www.wine4skin.ro, presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand este accesat Site-ul, a prezentei Politici de Confidentialitate;

In baza unei cereri scrise, transmisa la adresa de e-mail wine4skin@lamigdali.ro sau dupa caz, la datele de contact ale OPERATORULUI prevazute in sectiunea I (Definitii), orice persoana vizata interesata isi poate exercita drepturile legale prevazute de legislatia specifica. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre OPERATOR sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate;

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen;

Drepturile persoanelor vizate:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective;

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si in masura in care sunt indeplinite cerintele legale specifice;

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al OPERATORULUI;

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment;

In ceea ce priveste prelucrarile de date pe baza de consimtamant, persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul;

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea OPERATORULUI;

Dreptul la stergerea/eliminarea datelor („dreptul de a fi uitat”) semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care OPERATORUL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate;

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri. In acelasi timp, persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar-contabile pentru care OPERATORUL are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie). Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date apartinand OPERATORULUI.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului;

Daca OPERATORUL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza, spre a asigura informarea tuturor vizitatorilor, utilizatorilor sau clientilor WINE 4 SKIN ;

ro_RORomână